• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb


Město a pohyb Národní síť Zdravých měst ČR

Město a pohyb › Pohyb v plánech
Pohybová témata, tak jak jsou sledována v cílech strategických dokumentů.
Znak Brno

Brno

Zajistit pokračování a rozšiřování projektu Sportovci do škol. Tento projekt byl zahájen v roce 2015 a dal si za cíl motivovat žáky ke sportování. Je do něho zapojeno asi 30 základních škol (počet se meziročně mění). Statutární město Brno podporuje projekt finančně. V jeho rámci docházejí jednou týdně do družiny sportovní trenéři a seznamuji děti teoreticky i prakticky s různými sporty. Na školách se sporty mění podle zájmu o sportovní odvětví a podmínek jednotlivých škol. Tato sportovní aktivita je dětem nabízena bezplatně, jde jak o kolektivní sporty (fotbal, basketbal, volejbal, florbal, baseball aj.), tak o individuální (atletika, gymnastika, plavání, zápas aj.) Do projektu jsou zapojeni i studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a zástupci brněnských vrcholových sportovních klubů

Koncepce sportu města Brna 2018-2030
Znak Brno

Brno

Zajištění dohledu nad fungováním projektu Brněnské centrum sportovních nadějí, který má podporovat talentované sportovce v individuálních sportovních odvětvích s potenciálem účasti na mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa nebo olympijských hrách a rozšířit počet zapojených sportovců. Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. (BCSN, z.s.) je spolek složený ze zástupců statutárního města Brna, České unie sportu a Masarykovy univerzity. V rámci projektu podporuje sportovní přípravu vybraných sportovců, kteří byli podle stanovených kritérií zařazeni do tří výkonnostních skupin s výhledem na účast na olympijských hrách či mistrovství světa. Ambicí projektu je finanční zapojení dalších subjektů jako je Jihomoravský kraj, ale i subjektů z komerční sféry

Koncepce sportu města Brna 2018-2030
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 9 | »
Web Město a pohyb obsahuje 390 příkladů dobré praxe ze 124 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i